...

שאלות נפוצות

אתה יכול לתת דיור בשכר דירה, במיוחד אם הוא ממוקם באזורי תיירות, ולקבל רווח מדירה בבאטומי ב-10-15% לשנה.

אנשים שאינם רשומים כמשלמי מס בג'ורג'יה, לא חייבים לשלם מס מקרקעין.

זר צריך לרכוש נדל"ן תמורת 35,000 דולר או יותר או להשקיע 300,000 לארי בכלכלת המדינה כדי לקבל תושבות קבע.

עדיף למשקיע זר לפנות לסוכנות נדל"ן אמינה בג'ורג'יה שתיקח את האחריות על פתרון כל השאלות ותוכל להבטיח את איכות הדיור הנרכש.

What they say

תפריט נגישות

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.